• CS: 1 - Địa chỉ: 229/44 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
  • Hotline: 0901 51 92 92
  • CS: 2 - Địa chỉ: Cs2: Cầu Rạch Lăng (Phạm Văn Đồng gần 123 Zô) Nguyễn Xí lên Phan Văn Trị,P.13, Bình Thạnh
  • Hotline: 0933 222 535

Liên hệ

  • Cs:1 - Địa chỉ: 229/44 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
  • Hotline: 0901 51 92 92
  • Cs:2 -Cs2: Cầu Rạch Lăng (Phạm Văn Đồng gần quán 123 Zô) hướng đi từ Nguyễn Xí lên Phan Văn Trị,P.13,quận Bình Thạnh
  • Hotline: 0933 222 535
  • www.khachsanchomeo.com